Committees

General Chair

 • Yue Zhang, Drexel University, USA

General Co-Chair

 • Eric (Zhibo) Sun, Drexel University, USA

Technical Program Committee Chair

 • Kaidi Xu, Drexel University, USA

Web Chair

 • Hao Wu, Nanjing University, China

Publicity and Social Media Chair / Co-Chairs

 • Shan Wang, The Hong Kong Polytechnic University, China

Workshops Chair

 • Jianliang Wu, Simon Fraser University, Canada

Sponsorship & Exhibits Chair

 • SanChuan Chen, Auburn University, USA

Publication Chair

 • Anjia Yang, Jinan University, China

Local Chair

 • Shahin Jabbari, Drexel University, USA

Technical Program Committee

 • Ming Li, Jinan University, China
 • Chao Wang, The Ohio State University, USA
 • Shixuan Zhao, The Ohio State University, USA
 • LAN (EMMA) ZHANG, Northern Arizona University, USA
 • Yicheng Zhang, UC Riverside, USA
 • Yan Long, University of Michigan, USA
 • Qifan Zhang, University of California, Irvine, USA
 • Simin Chen, University of Texas at Dallas, USA
 • Yapeng Ye, Purdue University, USA
 • Yang Liu, Xidian University, China
 • Vishal Karande, Google, USA
 • Tiantian Liu, Zhejiang University, China
 • Yu Zheng, Chinese University of Hong Kong, China
 • Caiqin Dong, Hong Kong Polytechnic University, China
 • Zheng Yu, Northwestern University, USA
 • Tianrui Hu, Northeastern University, USA

Steering Committee

 • Imrich Chlamtac, EAI & University of Trento, IT
 • Yue Zhang, Drexel University, USA
 •